top of page

ศัลยกรรมจมูก MST Clinic (RHINOPLASTY, NOSE SURGERY)

          MST CLINIC (เอ็มเอสที  คลินิก) ก่อตั้งขึ้นปี 2017 ถึงปัจจุบัน เป็นคลินิกเสริมความงาม ที่ได้รับความไว้ใจ และการสนับสนุนจากผู้ใช้บริการมาตลอดกว่า 7 ปี ด้วยความชำนาญจากทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรม จากประสบการณ์การมากกว่า 10,000 เคส เราตั้งใจให้ลูกค้าที่เข้ามารับบริการได้สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่เทียบเท่ากับโรงพยาบาล ตลอดจนการใส่ใจในทุกรายละเอียดการบริการให้มีความสะอาดได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และนวัตกรรมทางการแพทย์ตามหลักอเมริการ USFDA และยุโรป

About Us
1
03:36
เล่นวิดีโอ
2
00:29
เล่นวิดีโอ
3
00:29
เล่นวิดีโอ
4
01:04
เล่นวิดีโอ
1.png
2.png
bottom of page